Prečišćavač vazduha

Čistiji i zdrav vazduh uz jonsku plazmaklaster tehnologiju

FILTER
20 Proizvodi
PLASMACLUSTER
 • Nije primenjivo
 • PCI / 25000
 • PCI / 7000
ROOM SIZE
 • Malo (0-10 m²)
 • Srednje (28-38 m²)
 • Srednje malo (10-28 m²)
 • Srednje veliko (38-50 m²)
 • Veliko (50-75 m²)
Boje
 • Bela
 • Crna
 • Siva
 • Svetlosiva
 • Tamnosiva
FUNKCIJE
 • Automatic sensors
 • Automatic sensors/Humidifying
 • Automatic sensors/Mosquito Catching
 • Humidifying
 • Humidifying/Automatic sensors
 • Mosquito Catching
FILTERI
 • Dust filter
 • HEPA filter
 • Odour filter
 • Pre filter
 • Pre filter/Dust filter
 • Pre filter/HEPA filter
 • Pre filter/HEPA filter/Odour filter
 • Pre filter/Odour filter/HEPA filter
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-HG60E-L
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-HG50E-L
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-HG40E-L
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Air Purifier with Humidifying Function

UA-HG30E-B
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ, uklanja mirise i statički elektricitet
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativnih HEPA filtera, Sharp čitači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Učinak vlažnosti: 350 ml/h
 • Kapacitet rezervoara: 1,8 l
 • Protok vazduha: 52 - 180 m³/h
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-HD60E-L
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-HD50E-L
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-HD40E-L
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-KIL80E-W
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alrgene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa funkcijom ovlaživanja

UA-KIL60E-W
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Air Purifier with Humidifying Function

UA-KIN50E-W
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Čistač vazduha sa pametnim i funkcijama ovlaživača

UA-KIN52E-W
 • Radite sa "Sharp Life Air" aplikacijom.
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
Air Purifier

Air Purifier with Humidifying Function

UA-KIN40E-W
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Air Purifier with Humidifying Function

UA-KIN40E-H
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Čistač vazduha sa pametnim i funkcijama ovlaživača

UA-KIN42E-W
 • Radite sa "Sharp Life Air" aplikacijom.
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
Air Purifier

Purificateur d'air avec fonction IoT

UA-KCP100E-W
 • Fonctionnalités IoT et contrôle par application
 • Technologie ionique Plasmacluster émettant des ions positifs et négatifs : tue les bactéries, les virus, les allergènes, les moisissures
 • Grâce à une combinaison unique d'ions Plasmacluster et de filtres HEPA ultimes, les purificateurs d'air Sharp éliminent de l'air 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron.
 • Élimine les odeurs et l'électricité statique
 • Améliore l'hydratation de la peau
 • Purification de l'air efficace grâce à 3 niveaux de filtration et une circulation d'air parfaite garantie par une sortie d'air à 20°, mode douche ionique pour une densité ionique très élevée, mode spot PCI pour une efficacité élevée dans les zones éloignées de la pièce, nettoyage automatique du pré-filtre
Air Purifier

Compact Air Purifier

UA-PN1E-W
 • Plasmacluster 7000
 • 2 sistem nivoa filtera: Pred filter, filter za prikupljanje prašine i za miris
 • Verifikovan sertifikat za alergiju Velike Britanije
 • Protok vazduha 18-90 m3/sat
 • 3 podešavanja: Maks/Sred/Niz
 • Svetlo za celu noć
Air Purifier

Prečišćivač vazduha sa hvatačem komaraca

UA-PM50E-B
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Funkcija hvatanja komaraca uz UV svetlo
Air Purifier

Prečišćivač vazduha

UA-PG50E-W
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha

UA-PF40E-W
 • Plasmacluster jonska tehnologija: emitujući pozitivne i negativne jone, ubija bakterije, viruse, alergene, buđ
 • Kroz jedinstvenu kombinaciju Plasma cluster jona i ultimativne HEPA filtere, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
 • Uklanja mirise i statički elektricitet
 • Poboljšava vlažnost kože
 • Efikasno čišćenje vazduha zahvaljujući 3 nivoa filtracije i savršena cirkulacija vazduha garantovano putem 20 ° pozadinskog izlaza vazduha
 • Jonski tuš režim za ekstra visoku jonsku gustinu
Air Purifier

Prečišćivač vazduha

UA-PE30E-WB
 • Kompaktni i tanki dizajn za lako nošenje jednom rukom
 • Efikaso čišćenje vazduha
 • sistem filtera od 2 nivoa: Pred filter, HEPA filter
 • Tišina u biblioteci - režim spavanja je savršen za spavaće sobe
 • Protok vazduha: 60 - 180 m³/h
 • Sa ultimativnim HEPA filterima za vazduh, Sharp čistači vazduha uklanjaju 99,97% čestica malih kao 0,3 mikrona iz vazduha
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA i filter sa deodoransom za čistač vazduha

PN1SF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Vlažni filter za čistač vazduha

KCP1MF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Vlažni filter za čistač vazduha

KIL8MF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA filter za čistač vazduha

KCP1HF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

KCP1DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA filter za čistač vazduha

KIL8HF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

PM5DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA filter za čistač vazduha

PM5HF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

List lepljenja za čistač vazduha

PM5ST
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

HD4DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA filter za čistač vazduha

HD4HF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

HD6DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA filter za čistač vazduha

HD6HF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Vlažni filter za čistač vazduha

HD6MF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

HG3DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

HEPA filter za čistač vazduha

HG3HF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Vlažni filter za čistač vazduha

HG3MF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

HG4DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Filter sa deodoransom za čistač vazduha

HG6DF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Vlažni filter za čistač vazduha

HG6MF
Dodatna oprema za prečišćivač vazduha

Jonski plasmacluster jedinica koja generiše čitača vazduha

C90M